Tepack, technical packaging solutions

Servei Postvenda

Més enllà de les màquines

Una màquina sola pot satisfer una necessitat de producció, però no satisfà les expectatives que un client té sobre nosaltres.

Tepack dóna un servei complet, des de l’assessorament abans de la creació del projecte, fins molt després de l'entrega d'una màquina.

  • Previ estudi de les necessitats del client
  • Investigació i desenvolupament del projecte
  • Servei de postvenda (reparacions i recanvis)
  • Servei tècnic adaptat al client.

Suport al client

El suport al client és una de les característiques que defineixen el compromís amb el client que ofereix Tepack. Com a valor afegit oferim:

Manual Interactiu a la pantalla de la mateixa màquina

manual

Un cop la màquina està construïda, cal un assessorament tècnic sobre el seu funcionament. Per a això tenim un manual interactiu de funcionament de la màquina que lliurem al client en acabar el projecte.

És un manual molt explicatiu que mostra pas a pas el procés de la màquina sense necessitat de recórrer a l’ús del paper. El fet que el manual estigui dins la màquina és més pràctic per a la persona que la fa funcionar, ja que davant de qualsevol dubte pot consultar in situ l’explicació pertinent.

A part, es lliura també un manual en CD (també interactiu) per a poder-lo consultar en qualsevol lloc i moment.

Assistència de Programació a Distància de la màquina

atencion distancias

Moltes vegades sorgeixen problemes que necessiten una solució immediata, però la distància entre el tècnic responsable i la màquina fan que per reparar el problema es perdin moltes hores de producció. És per això que hem creat un nou servei: Assistència de Programació a Distància.

¿Com funciona?

La màquina del client es pot connectar a un servidor, de manera que des de Tepack podem accedir al funcionament de la màquina quan el client ho requereix. Així, el nostre equip tècnic pot reparar la màquina des de la seu de Tepack sense que això suposi cap cost de desplaçament del nostre equip tècnic. A part de l’estalvi econòmic, és important l’estalvi de temps per al client.