Tepack, technical packaging solutions

Tepack i la maquinària del packaging

Ens dediquem al disseny, construcció, muntatge, seguiment i millora de maquinària d'envàs flexible d'alta producció.

No només ens centrem en la màquina, sino en tot allò que envolta l'entorn de l'envàs, com els dossificadors o els grups de traspàs.

Veure més fotos

Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack Tepack