Tepack, technical packaging solutions

Tepack i la maquinària del packaging

Ens dediquem al disseny, construcció, muntatge, seguiment i millora de maquinària d’envàs flexible d’alta producció.

No només ens centrem en la màquina sinó en tot allò que envolta l'entorn de l’envasat, com els dosificadors o els grups de traspàs.

stickpack

Creem nous sistemes d'envasat i noves formes de producció per tal de satisfer i millorar les necessitats de comercialització i distribució dels nostres clients a partir de la investigació amb noves tecnologies.

Ens avalen més de 20 anys d'experiència en el sector, que ens serveixen per a conèixer els problemes, les solucions i les millores més adients per a cada cas. El nostre compromís és la innovació i l'eficàcia de les nostres màquines que garanteixen una alta productivitat i competitivitat per al client.

Els objectius de Tepack són crear una màquina ràpida, fàcil de manejar pel client, amb versatilitat en la mateixa màquina quant a formats d’envàs, que estalviï matèria primera i que la producció tingui uns resultats de màxima qualitat. Tot això, a un cost ajustat a les necessitats de qualsevol empresa.

La Nostra Filosofia

Cada client, una solució.

maquina envase vertical

A Tepack tenim com a objectiu principal el client. Cada client té unes necessitats concretes, en un mercat determinat. Gràcies a l’experiència de tot el nostre equip i a una ferma convicció que la qualitat és el més important, hem creat una línia de treball eficaç pel client i sòlida per l’empresa.

La rapidesa amb què els mercats evolucionen ens ha fet plantejar i replantejar els nostres models de treball, productes i serveis. Així doncs, la característica principal que defineix la feina de Tepack és l’adaptabilitat a aquests mercats i a cada cas concret.

Dia a dia millorem la nostra feina, apliquem nous coneixements, investiguem les possibilitats i creem noves formes de producció. La satisfacció del client és un premi per a nosaltres. I per això creiem que no només és necessari fabricar una màquina de qualitat, sinó que cal donar un servei d’assessorament previ a la creació del producte i un altre d’assistència tècnica com resultat del nostre compromís amb el client.

El Sector

L'envasat és un sector amb un alt creixement i amb molts formats a explotar.

Actualment, la majoria de productes que es comercialitzen estan empaquetats o envasats. Però hi ha diversos formats segons el producte contingut.

L'envàs és un dels elements més importants per a la comercialització de béns. És a la vegada el contenidor, el protector i el comunicador del producte. El que té el primer contacte amb el comprador i el que li ha de permetre accedir al contingut. És la porta d'entrada més directe que un consumidor té amb un producte.

A Tepack hem focalitzat la nostra tasca en els envasos flexibles, un format que utilitza el sobre o la bossa i que s’aplica en diversos sectors com:

Dins el món dels envasos flexibles, existeix un format que cobreix principalment els productes monodosis: el stick. Gràcies a la sevaversatilitat, pot adaptar-se a altres productes oferint una solució eficaç i original a la necessitat de distribució.

stickpack